Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe paradigma?

Wat is het verschil tussen het “oude” en het “nieuwe” paradigma?

Een paradigma is een algemeen aanvaard wereldbeeld, dat deel uitmaakt van ons script. Vroeger dacht men dat de aarde plat was en de zon rond de aarde draaide. Dat was het toenmalige paradigma. Het nieuwe paradigma, nl de wereld is rond en de zon draait rond de aarde, werd verafschuwd en met agressie onthaald.
We zitten nu weerom in de overgang van het ene naar het andere paradigma. Het oude materialistische, cartesiaanse, darwinistische paradigma, zegt dat alles bestaat uit beheersbare, meetbare materie. De wereld bestaat uit los van elkaar staande bouwstenen en alles en iedereen is gescheiden. Onze scholen, universiteiten, wetenschap en religie is gestoeld op dit paradigma. Dit “oude” paradigma was een noodzakelijkheid in de algehele transformatie van het menselijke bewust-zijn hier op aarde. Transformatie begint steeds met afgescheiden zijn, separatie, op zichzelf staan, ego.
Vorige eeuw werden de grondstenen gelegd voor het nieuwe kwantumparadigma met Albert Einstein, Max Planck, Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner, met de ontdekking van het kwantumveld van nulpuntenergie, alias het collectief onbewuste, alias de Akashakronieken. In dit paradigma staat alles en iedereen in verbinding met elkaar. Iedere individu wordt gezien als een mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens zelf is verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaars wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen. Zo wordt het “veld” gecreëerd en creëren wij bewust of onbewust onze realiteit in het “veld”.

Op December 7, 2014