Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Behandelproduct Emotieregulatie

Emotieregulatie is een term die steeds vaker te horen is wanneer het gaat om het behandelen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Onderzoek wijst uit dat muziek een uitstekend middel is om op een directe manier emoties te stimuleren en/of op te roepen. Muziektherapie gaat in op de manier waarop de persoon reageert op zijn of haar emotie.

Doelgroep

Cliënten met een psychiatrische stoornis (volgens dsm-4r) waarbij het onvermogen om emoties te duiden, verdragen of uiten een belemmering vormt voor het sociaal functioneren.

Rationale

We hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn, schaamte, boosheid en verdriet niet te voelen. Bij mensen met bijvoorbeeld een persoonlijkheids stoornis, affectieve verwaarlozing of gestagneerde rouw kunnen deze manieren automatische, rigidepatronen worden die de stemming negatief beïnvloeden en de mogelijkheid gezonde relaties aan te gaan belemmeren (McCullough). Muziek heeft het bewezen effect om emoties te kunnen oproepen (Lai, Pigniatiello). In het behandel product emotie-regulatie leert de cliënt m.b.v. luisteren naar en maken van muziek, eigen emoties te duiden en te onderscheiden. De muziektherapeut en de cliënt gaan samen op zoek naar belemmerende cognities van de cliënt die het ervaren en reguleren van pijnlijke emoties in de weg staan en vervangen deze doorzelf accepterende cognities, waarbij ruimte ontstaat voor de in het verleden ontkende emotie.

Doelstelling

Het leren duiden, verdragen van en omgaan met emoties.

Behandeltermijn

18 wekelijkse individuele sessies van een uur.

Indicatie
  • Cliënten met een persoonlijkheidsstoornis, die de neiging hebben bepaalde pijnlijke emoties te vermijden.
  • Cliënten, belast met een affectieve verwaarlozing.
  • Cliënten met een onvermogen te communiceren over zijn/haar emoties.

Contra-indicatie
  • Cliënten met ASS problematiek.
  • Cliënten met een psychotischestoornis.

Strategie/interventies

De therapie bestaat uit een wekelijkse sessie onder begeleiding van een muziektherapeut met bijbehorende thuisopdrachten. In de sessie wordt er binnen een gestructureerd kader geoefend met duiden van emoties; zodanig dat de cliënt hier ook thuis mee kan oefenen. De muziektherapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar welke emoties de cliënt makkelijk duidt en verdraagt en welke emoties de cliënt als pijnlijk ervaart en vermijdt. Daarbij wordt aandacht besteed aan welke cognities/automatismen belemmerend zijn voor het ervaren van de pijnlijke emotie.

Vervolgens wordt er specifiek aandacht besteed aan het leren toelaten en reguleren van deze pijnlijke gevoelens.

Fase 1: Leren stilstaan bij en duiden/(her)kennen van emoties.

Fase 2: Inzichtelijk maken en verminderen van belemmerende cognities.

Fase 3: Toelatenen/of adequaat uiten van emoties

Begintermen
  • De cliënt vermijd gevoelens van angst, schaamte, verdriet, afwijzing, boosheid,

tevredenheid.

  • De cliëntheeft een destructieve manier van zelfregulatie.

Eindtermen

  • De cliëntheeft inzicht in de emoties die hij geneigd is te vermijden en kan d.m.v. realistische cognities de pijnlijke emotie toelaten.
  • De cliënt gebruikt constructieve manieren om zijn emoties te reguleren.

Op March 11, 2009