Praktijk Evoli


Berg en Dalseweg 83 6522 BC Nijmegen
06 30226473 Klik om te bellen

Over Praktijk Evoli

Leven vanuit je hart, in verbinding met je ware Zelf en in contact met je lichaam

Samen gaan we kijken, voelen en luisteren wat jou uit evenwicht brengt en wat jij nodig hebt om het evenwicht weer te herstellen.

Praktijk Evoli biedt een ervaringsgerichte behandeling vanuit een holistische benadering waarin er oog is voor jou als uniek persoon. Dit betekend dat het belangrijk wordt beschouwd te kijken naar de mens als geheel en te kijken naar wie de ander is en wat de onderliggende vraag is van de klacht/hulpvraag.

Ontwikkelen en leren vanuit ondervinden, beleven en ervaren met je lichaam en al je zintuigen

Met je handen iets maken en met je lichaam bewegen is anders dan vanuit je hoofd over iets praten. Bij Praktijk Evoli wordt niet alleen gepraat, maar staan juist het doen en ervaren centraal. Tijdens de behandeling worden er ervaringen opgedaan welke grofweg leiden tot inzichten en nieuwe vaardigheden op verschillende niveaus, hetgeen in het dagelijkse leven kan worden geïntegreerd. Zo kan er bijvoorbeeld verandering, ontwikkeling, stabilisatie en/of acceptatie teweeg gebracht worden op emotioneel, gedragsmatig, mentaal, lichamelijk, energetisch en/of op de laag van de ziel.

Er worden methodes ingezet vanuit de beeldende therapie, het lichaamsgericht werk en energetisch werk. Geen één sessie is hetzelfde; iedere keer weer volgen we wat er op dat moment aandacht vraagt, wat zich aandient en wat er nodig is, waarbij jouw hulpvraag leidend is.

Samen gaan we opzoek naar wat jij nodig hebt om jouw innerlijke licht weer te laten stralen

Praktijk Evoli is er voor kinderenjongeren en (jong)volwassenen die hulp en ondersteuning vragen bij dat waar zij tegenaan lopen. Je kunt hierbij denken aan uiteenlopende klachten en vraagstukken omtrent psychosociale, psychosomatische en psychiatrische problematieken, zoals trauma, HSP, niet lekker in je vel zitten en meer!