Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik-info.nl (nader noemen: Klik-info) is onderdeel van e-Active B.V.,
Eekwal 4,
8011 LD Zwolle.

Kamer van Koophandel-nummer: 05068478
BTW-identificatienummer: NL820843106B01

Inhoud
1. Toepasselijkheid
2. Gratis vermelding
3. Complete en topvermelding
4. Actieve bezoekers
5. Inhoud van de vermeldingen
6. Het toevoegen van artikelen
7. Vragen stellen in de vraagbaak
8. Vragen beantwoorden in de vraagbaak
9. Inhoud van de website


1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen e-Active en bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben op een van de sites behorende tot Klik-info (nader te noemen: klanten) en op bedrijven, natuurlijke personen en particulieren welke actief deelnemen op de site door het plaatsen van (tekstuele) informatie en/of gegevens, bijvoorbeeld door een vraag in te sturen naar de vraagbaak of het inzenden van een artikel of vacature (nader te noemen: actieve bezoekers).

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Er zal kennis worden gegeven van de plek waar de algemene voorwaarden te vinden zijn, ook is het mogelijk om deze digitaal toe te sturen.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben.


2. Gratis vermelding

De overeenkomst voor de gratis bedrijfsvermelding en de bijbehorende voorwaarden wordt overeengekomen op het moment dat afnemer zich aanmeldt op de website met zijn of haar e-mailadres. Aan een gratis bedrijfsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. E-Active heeft het recht een gratis bedrijfsvermelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen. In een gratis bedrijfsvermelding is het niet toegestaan om je eigen of een andere website te vermelden, op welke manier dan ook.

Opzegging is mogelijk via de hiervoor bedoelde knop die te vinden is na het inloggen onder ‘mijn gegevens’ of door contact op te nemen.


3. Complete en topvermelding

De overeenkomst bij het overstappen naar een complete of topvermelding komt tot stand op het moment dat de gebruiker een betaalmethode kiest, akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en in dit betaalscherm op voltooien klikt.

Op onze abonnementen is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Indien je toch van de koop afziet kun je ons dit spoedig, uiterlijk binnen 14 dagen, laten weten. Je kunt de koop ontbinden door een e-mail te sturen naar service@klik-info.nl, waarin je jouw bedrijfsnaam en adresgegevens vermeldt.

Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting voldaan wordt, zal e-Active hier altijd minimaal tweemaal op wijzen. Mocht de betaling ondanks deze herinneringen alsnog uitblijven, dan behoudt e-Active zich het recht om de inning van de factuur uit te besteden aan haar incassobureau. Eventuele extra kosten die hieruit voorkomen kunnen niet op e-Active verhaald worden en komen volledig voor rekening van de klant.

E-Active behoudt het recht om de prijzen van complete en topvermeldingen te wijzigen. Nieuwe prijzen zullen echter alleen van toepassing zijn op nieuw-aangemelde profielen. Gebruikers zullen de prijzen behouden die van toepassing waren op het moment van registratie.

De betaalde bedrijfsvermelding wordt na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk geactiveerd. Hierbij is te kiezen uit de volgende betaalopties:

Automatisch incasso:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd. Na een periode van 1 jaar wordt de mogelijkheid gegeven de vermelding te verlengen. Twee weken voor afloop van de vermelding wordt een e-mail gestuurd met de mogelijkheid de vermelding stop te zetten. Wordt de vermelding niet voor het incasseren stopgezet, dan wordt de vermelding automatisch verlengd. Indien de prijs van een complete of topvermelding in de tussentijd is gewijzigd, behoud je de oude prijs.

Ideal/Creditcard:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd. Na een periode van 1 jaar wordt de mogelijkheid gegeven de vermelding te verlengen. Twee weken voor afloop van de vermelding wordt een e-mail gestuurd met de mogelijkheid de vermelding stop te zetten of te verlengen.

Overboeking:
De betaalde vermelding wordt binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling geactiveerd. Na een periode van 1 jaar wordt de mogelijkheid gegeven de vermelding te verlengen. Twee weken voor afloop van de vermelding wordt een e-mail gestuurd met de mogelijkheid de vermelding stop te zetten. Wordt de vermelding niet tijdig stopgezet, dan wordt de vermelding automatisch verlengd.

Na ontvangst van factuur per post:
De betaalde vermelding wordt direct geactiveerd. Na een periode van 1 jaar wordt de mogelijkheid gegeven de vermelding te verlengen. Twee weken voor afloop van de vermelding wordt een e-mail gestuurd met de mogelijkheid de vermelding stop te zetten. Wordt de vermelding niet tijdig stopgezet, dan wordt de vermelding automatisch verlengd. Voor het versturen van een factuur zijn administratiekosten (€5,-) van toepassing.

E-Active heeft het recht een complete bedrijfsvermelding te weigeren of te verwijderen, echter wel met opgaaf van reden en eventueel met restitutie van reeds betaalde maar niet genoten periode.


4. Actieve bezoekers

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat eenieder die actief is op deze website, bijvoorbeeld door het stellen van vragen of met het gebruiken van de zoekfunctie, op de hoogte is van de algemene voorwaarden.


5. Inhoud van de vermeldingen

Bij een gratis vermelding is het niet toegestaan je eigen of een andere website te vermelden, op welke manier dan ook. Bij constatering wordt een e-mail gestuurd met het verzoek de website te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de gratis vermelding van de website verwijderd.

Het is niet toegestaan in de vermelding op welke wijze dan ook inhoud te plaatsen die kwetsend is op grond van geloofsovertuiging, afkomst of geaardheid.

Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse Wet (inclusief van toepassing zijnde jurisprudentie) of de openbare orde.

Het is niet toegestaan onjuiste adresgegevens of telefoonnummers te gebruiken in de vermelding. Dit houdt ook in dat je geen Nederlandse bedrijven kunt toevoegen aan onze Belgische website, of vice versa. Bedrijven met onjuiste adresgegevens of adressen in andere landen worden niet in de zoekresultaten getoond.

Het is niet toegestaan vermeldingen te plaatsen die pornografische of erotische inhoud bevatten. Daarnaast is het in beeld brengen van geslachtsdelen (en bij vrouwen de borsten) niet toegestaan.


6. Toevoegen van artikelen

Alle geregistreerde bedrijven hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van artikelen. Artikelen kunnen na het inloggen op onze website worden toegevoegd via het beheermenu. Bezoekers die een artikel willen insturen dienen dit te doen naar service@e-active.nl.

Het is niet toegestaan bij een gratis artikel een website, je producten of andere bedrijfsinformatie op te nemen.

Het promoten van een bedrijfsnaam, een van je diensten of producten, evenementen of andere bedrijfsinformatie is wel toegestaan bij een betaald artikel, ook wel advertorial genoemd.

Het artikel moet objectief en feitelijk juist zijn. Is het artikel niet zelfgeschreven dan moet de bronvermelding en/of de naam van de auteur erbij geplaatst worden.

Indien je een foto gebruikt bij je artikel geef je met het insturen hiervan aan dat deze foto onder jouw intellectueel eigendom valt. Mocht blijken dat je een foto gebruikt van een andere fotograaf van wie je geen toestemming hebt om deze foto te gebruiken dan zullen alle gevolgen hiervan (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: boetes, rechtszaken, administratiekosten) voor jou zijn.

Daarnaast mag er geen sprake van duplicate content zijn. Met andere woorden: het artikel mag nog niet elders op internet geplaatst zijn. Artikelen die duplicate content bevatten zullen afgewezen worden door onze webredactie.

De redactie behoudt zich het recht een artikel te redigeren of te weigeren. Wordt jouw artikel geweigerd, dan krijg je hier bericht van en kun je het artikel aanpassen en opnieuw insturen.

Met het plaatsen van een artikelen geef je toestemming aan e-Active om deze artikelen te gebruiken in de nieuwsbrief.

7. Vragen stellen in de vraagbaak

Alle bezoekers van Klik-info hebben de mogelijkheid om hun vraag te stellen in de vraagbaak. De vraagsteller verklaart bij het stellen van de vraag op de hoogte te zijn van de voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Houd het taalgebruik altijd netjes. Vragen die gesteld worden met te veel taal- en spelfouten of die volledig in capslock zijn geschreven worden verwijderd.

Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, antisemitisme, of discriminatie op basis van een geaardheid of handicap, is niet toegestaan.

Plaats nooit privé-informatie van anderen in de vraagbaak (denk hierbij o.a. aan: volledige namen, telefoonnummers en (e-mail)adressen). Plaats ook geen vraag met daarin een link naar een eerder gestelde vraag.

Plaats dezelfde vraag niet twee (of meer) keer. Het kan voorkomen dat er niet direct een antwoord op komt, bedrijven beantwoorden vragen op vrijwillige basis.
 

Het is niet toegestaan vragen te plaatsen die niks met hoofdthema van de website te maken hebben.

Het plaatsen van teksten, links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan.

Vergeet niet dat alle bedrijven op vrijwillige basis meewerken. Het kan dus voorkomen dat jouw vraag onbeantwoord blijft. In dit geval heb je natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Je krijgt na verloop van tijd van ons een e-mail met hierin de mogelijkheid om de vraag opnieuw te plaatsen. Ook kun je zelf bedrijven benaderen aan wie je jouw vraag zou willen stellen. Gebruik hiervoor de verschillende filters.

Met het stellen van een vraag geef je toestemming aan Klik-Info om deze vragen met bijbehorende antwoorden te gebruiken in de nieuwsbrief.


8. Vragen beantwoorden in de vraagbaak

Houd het taalgebruik altijd netjes. Antwoorden met te veel taal- en spelfouten of die volledig in capslock zijn geschreven worden verwijderd.

Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, antisemitisme, andere geaardheid of anders valide, is niet toegestaan.

Plaats nooit privé-informatie van anderen in de vraagbaak (denk hierbij o.a. aan: volledige namen, telefoonnummers en (e-mail)adressen).

Het plaatsen van teksten, links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan.

Geef niet enkel een link naar een pagina waarop het antwoord op de vraag te vinden is, omschrijf op zijn minst wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.

Het is niet toegestaan bedrijfsinformatie (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot telefoonnummer en website), naast de bedrijfsnaam, op te nemen in het antwoord.

De redactie behoudt zich het recht een antwoord te redigeren of te weigeren.

9. Inhoud van de website

De totstandkoming van de gegevens op deze website is met de grootste zorg uitgevoerd. E-Active kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.

De inhoud van deze website is gedeeltelijk door externe partijen geproduceerd. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun geboden informatie. Mocht je onjuiste informatie tegenkomen wordt het op prijs gesteld als je dit meldt, zodat wij dit direct kunnen onderzoeken.

Alle teksten, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van e-Active. Het is niet toegestaan teksten zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.